7 Grunner til hvorfor folk deltar på events (+ hvordan du kan dra nytte av dem)