skip to main content

Handle om

Hjelmeland Teater vidarefører teaterarva etter Hjelmeland Teaterlag (1983–1998), Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag (1999–2017) og Hjelmeland Ungdomsteater (2013–2017).

Barneteateret og Ungdomsteateret samlast til faste øvingar kvar veke, og viser to–tre framsyningar i løpet av året. Elles set Hjelmeland Teater opp revyar, komediar, musikalar eller andre mindre framsyningar, der dei vaksne skodespelarane våre får visa seg fram.

Sosial deling