skip to main content
Hjelmeland Samfunnshus SA

Hjelmeland Samfunnshus SA

Handle om

Hjelmeland Samfunnshus SA er eit samvirkeføretak som har som føremål å drifta og leiga ut Hjelmeland Samfunnshus, samt arrangera kulturarrangement og sosiale samkomer i eigen regi.

Arbeidet vårt skjer på frivillig basis, og alt overskot går til videre drift og vedlikehald av Samfunnshuset og ulike kulturarrangement.

Sosial deling