skip to main content

Handle om

Bodø Bluesklubb ble stiftet i 1999, og har holdt det gående siden da. Klubben skal fremme blues og næret beslektet musikk i regionen. Klubben forsøker gjennom synlighet og engasjement eller i kulturbildet å ivareta bluesens interesser som musikkform og hevde blues på lik linje med annen kulturell virksomhet. Klubben har over flere år forsøkt å stimulere og promotere unge utøvere til utøvelse av blues og beslektede musikkformer, og vil også fortsette med dette i framtiden. 

Sosial deling