skip to main content

Handle om

Ett lite småbruk på Slettås som ønsker å skape liv og røre! Vi har over 50 dyr på gården, deriblandt alpakka, geiter og smådyr.