Skip to main content
Event ended - Missed this event? Check out these other events happening soon Looking for the details about the previous event, just scroll down.

Shortcuts

Loading...

 
 

Loading...

 
 

Hot events

Loading...

 
 

Nearby events

NewDrag // RAGNAROK

Event ended

NewDrag // RAGNAROK

From NOK 150.00

Location

Date

Apr 13 2024 20:00 - 21:30
Billetto Peace of Mind
Book with confidence: Billetto guarantees refunds for cancelled events, ensuring your peace of mind. Learn more
Payment methods accepted:

Description

OPEN DRAG STAGE presenterer
NewDrag // RAGNAROK

*English text below the Norwegian texts*

Velkommen til Open Drag Stage og dets første dragshow for året. Nemlig det svært populære konseptet - NewDrag!

NewDrag er scenen med de nyeste dragstjernene i miljøet. Det er på denne scenen du vil få et glimt av fremtidens dragartister i Norge. Dette er fjerde gangen vi arrangerer nettopp dette konseptet, og de siste tre gangene var stemningen elektrisk og salen smekkfull! Så ikke gå glipp av din mulighet til å få med deg dette showet! Vi lover god stemning, fantastiske artister og hæla i taket, når vi inntar scenen Elsker bar og club den 12. April klokken 2000!

Dørene åpner 1930!
Unummererte plasser.

Dette showet blir en Ragnarokk av en kveld – full av lidenskap, kreativitet og overraskelser! Tema for showet er selvfølgelig - RAGNAROKK! Her kommer artistene til å tolke temaet på sin måte, og gjøre alt for å gi deg den beste kvelden og det mest forrykende showet! Og som vert for showet har vi med oss Gloria Mundi, også kjent fra X- Dolls, Trash Girls, og er utdannet prest - så ikke vær redd når showet slår sprekke i selveste drag kosmoset!

Du må bare bli med!

—---
Si gjerne ifra til oss på forhånd om du sitter i rullestol og/ eller trenger døvetolk til dette showet slik at vi kan tilrettelegge for dette og gi deg en maks bra opplevelse!
—---

Hilsen Open Drag Stage
Mail: opendragstage@gmail.com

Foto: Karina Rønning (insta: @karinathedragphotographer)
Grafisk: Alvar Aronija
Produsenter: Remi Johansen Hovda og Eir Andrea Berg.
Inspisient: Krister Rognaldsen Pedersen
Markedsføring: Remi Johansen Hovda

-----

VIKTIG ANGÅENDE BILLETTER

Alle billetter kjøpes via Billetto.

Kjøpte billetter kan refunderes inntil 24 timer før showstart, og vi oppfordrer alle som ikke kommer til å bruke billetten sin likevel om å kontakte oss om refundering. Refundering skjer ved å sende oss en mail, og vi kan refundere alle eller noen av billettene ved kjøp av flere.

NB: Ved refundering får du IKKE tilbake billettavgiften. Denne avgiften går til Billetto og ikke oss, så dette har vi ikke kontroll over.

Alle billetter skannes ved ankomst og om det er plass selges det billetter i døra. Ved ankomst vennligst ha billetten (strekkode eller QR-kode) klar på mobilen eller på eget ark.

Ubrukte billetter selges videre rett før showstart.

Vennligst ikke kjøp billetter av fremmede personer/profiler på nettet. Vi, som med mange andre i underholdningsbransjen, opplever økt aktivitet i svindelvirksomheten. Kjøper du billetter av skammere har verken vi eller billetto ansvar for dette dessverre.
Bruk nettvett! Men vi er så behjelpelige som vi kan.

Inntjeningene av dette showet går direkte til produksjonen og til artistene. Ved å kjøpe billetter eller donere pengegaver til Open Drag Stage, støtter du vårt arbeid med å sette opp dragshows med både profesjonelle og nye dragartister. Vi ønsker å skape en plattform som gir praksis til artistene våre og et forrykende show til vårt publikum. Overskuddet av hver produksjon går alltid tilbake til fremtidige produksjoner - om det er å kunne gjøre det litt bedre og komfortabelt for artistene våre, eller å investere i det som kan gi enda mer spektakulær opplevelse for vårt publikum.

Tusen takk for din støtte!
—-
In English

Welcome to Open Drag Stage and its first drag show of the year - the highly popular concept - NewDrag!

NewDrag is the stage for the newest drag stars in the community. This is where you'll catch a glimpse of the future drag artists in Norway. This is the fourth time we're organizing this concept, and the last three times, the atmosphere was electric and the venue was packed! So don't miss your chance to catch this show! We promise a great atmosphere, fantastic artists, and heels in the air when we take over the stage at Elsker Bar and Club on April 12th at 8:00 PM! Doors open at 7:30 PM! Unnumbered seating.

This show will be a Ragnarok of an evening - full of passion, creativity, and surprises! The theme for the show is, of course, RAGNAROK! The artists will interpret the theme in their own way, doing everything to give you the best evening and the most thrilling show! And as the host for the show, we have Gloria Mundi, also known from X-Dolls, Trash Girls, and is a trained priest - so don't be afraid when the show bursts in the drag cosmos itself! You just have to join in!

Feel free to let us know in advance if you're in a wheelchair and/or need sign language interpretation for this show so we can accommodate and give you the best experience possible!

Best regards, Open Drag Stage 
Email: opendragstage@gmail.com

Photo: Karina Rønning (insta: @karinathedragphotographer)
Graphic Design: Alvar Aronija
Producers: Remi Johansen Hovda and Eir Andrea Berg.
Stage Manager: Krister Rognaldsen Pedersen
Marketing: Remi Johansen Hovda

IMPORTANT REGARDING TICKETS

All tickets are purchased via Billetto.

Purchased tickets can be refunded up to 24 hours before the start of the show, and we encourage anyone who is not going to use their ticket anyway to contact us about a refund.

Refunds are made by sending us an email, and we can refund all or some of the tickets when buying more.

NB: In case of a refund, you will NOT get the ticket fee back. This fee goes to Billetto and not us, so we have no control over this.

All tickets are scanned on arrival and if there is room, tickets are sold at the door. On arrival, please have the ticket (barcode or QR code) ready on your mobile phone or on a separate sheet of paper.

Unused tickets are resold immediately before the start of the show.

Please do not buy tickets from strangers/profiles online. We, like many others in the entertainment industry, are experiencing increased activity in the fraud business. Unfortunately, if you buy tickets from scammers, neither we nor billetto are responsible for this. Use internet savvy! But we are as helpful as we can.

The profit from this show go directly to the production and to the artists. By purchasing tickets or donating monetary gifts to Open Drag Stage, you support our work in putting on drag shows with both professional and emerging drag artists. We want to create a platform that gives practice to our artists and an amazing show to our audience. The profit from each production always goes back to future productions - whether it's to be able to make it a little better and more comfortable for our artists, or to invest in what can provide an even more spectacular experience for our audience.

Thank you very much for your support!

Organiser

Venue

Elsker, Kristian IVs gate 12, 0164 Oslo

FAQ

 • I have not received my ticket via email. What should I do?

  The first thing to do is check your spam/junk filters and inboxes. Your tickets were sent as an attachment and can be thought of as spam by some email services. Alternatively, you can always find your tickets in your Billetto account that you can access in the browsers or the dedicated Billetto app. For more help with this, read here.

 • I wish to cancel my ticket and receive a refund. What should I do?

  The approval of refunds is entirely at the event organiser’s discretion, and you should get in contact with the event organiser to discuss what options are available to you. To get in touch with the event organiser, simply reply to your order confirmation email or use the "Contact organiser" form on the organiser's profile. For more help with this, read here.

 • I have registered on the waiting list, what happens now?

  If more tickets become available you will be notified (by email) amongst others who have joined the list. Purchasing is on a first-come first-serve basis. For more information, read here.

 • Where do I find a link to an online event?

  Check your order confirmation page or order confirmation email. Usually, the organiser of the event provides the details in the order confirmation email or they might send you a follow-up email with a link to their online event. You might also want to read the event description on Billetto where an event organiser should describe how to join the event online. For more information on this, read here.

 • What is refund protection and why would I need it?

  Refund Protection provides you with the assurance that if unforeseen and unavoidable circumstances interfere with your ability to attend an event you can claim a refund. For more information on this, read here.

Oppdag mer