Lanseringsfest for Gregers Lundhs ”Skyggen av et dikt”

Sep 30 2020 19:00 - 22:00

Hvor ofte har du lest dikt om The Big Bang, eller om hvordan mennesket ble til? Hvor ofte har du lest dikt som tar deg lengre enn dit sansene kan føre deg?

Velkommen til boklansering onsdag 30. september! Prest, forfatter og musiker Gregers Lundh vil presentere sin nye diktsamling "Skyggen av et dikt".

Tiden forlag, som utgir boka, kaller den en poetisk kosmologi som fører tanken til Dantes ”Den guddommelige komedie” og Wergelands ”Skapelsen, mennesket og messias”. Ved siden av Gregers Lundh, deltar forlagsredaktør Dan Andersen fra Tiden forlag og musiker Hans Erik Schei. Hans Erik og Gregers vil framføre noen låter underveis. Det blir også anledning til å kjøpe boka.

Arrangementet starter 19:00. På grunn av Covid-19 har vi en publikumskapasitet på 50 deltakere. 

Want more events?

Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox