Gjenstandene forteller: Helten fra krysseren "Varjag"

Nov 22 2018 18:30 - 19:30

Litteraturhuset, Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

I 1920 deponerte en russisk flyktning noen uvanlige verdisaker i Norges Banks filial i Vardø. Ingen kom siden tilbake for å hente gjenstandene. 85 år senere ble historien til den opprinnelige eieren avdekket gjennom en intens detektivjakt i russiske marinearkiver. Den viste seg å handle om et av Russlands mest berømte sjøslag, tsarens døtre, om tap av ære - og å vinne den tilbake.

Om foredragsholderen:

Forfatter Caroline Serck-Hanssen har doktorgrad i kunsthistorie og arbeidet flere år ved museer i Nord-Norge, der hun fordypet seg i forbindelsene mellom Norge og Russland under pomorhandelen og i vår egen tid. Blant Serck-Hanssens spesialfelt inngår russisk kunst, ikoner og den ortodokse kirke.

Ordinær Not Available
Student\honnør Not Available