Vold og overgrep i nære relasjoner

27. Februar 2020, 18:00 - 20:30

Folkets Hus, Prinsens gate 115, 8005 Bodø

Foredrag om livet, motstand og det å komme seg videre og klare seg i samfunnet. Sammen skal Olav E Falch og Bente Iren Amundsen formidle sine historier, og knytter teorier rundt temaene vold og overgrep i nære relasjoner. Sammen tar de dere med på en reise ifra en destruktiv verden, til en verden de nesten ikke trodde eksisterte.

Sted

  Folkets hus
              Prinsens gate 115
              8005 Bodø

Den 27.02.20 (18.00 – 2030)

Priser kr 300,- pr person (260,- pr student)

Bente Amundsen forteller sin historie om vold i nære relasjoner, og konsekvensene for henne og familien.  Dette førte til at hun måtte ta noen tunge valg for å skjerme seg selv og barna. Hun har i lys av sin historie tatt mastergrad i vold i nære relasjoner, og sitter med mye kunnskap om vold og overgrep. Bente har et sterkt ønske om å bidra til et sterkere rustet samfunn, som igjen gir kunnskap om å avdekke vold og overgrep mot barn. Hun har også avdekket flere vold og overgrep mot barn, samt holdt flere foredrag, blant annet for Politihøyskole og andre faggrupper. 

Olav E Falch som selv har opplevd overgrep i barndommen, snakker om følelser og livet som var vanskelig. Han snakker om veien i fra et barn som har opplevd overgrep, til det å nesten ta sitt liv i voksen alder. Han snakker om signaler på overgrep, og signaler som han har gitt i barndommen og senere i livet. Etter at Olav holdt på å ta sitt liv begynte han å snu sitt destruktive tankemønster, og han sluttet gradvis å fokusere på hat, skam og offerrollen. Han utdannet seg til vernepleier i voksen alder, og han ble mer bestemt på at han skulle bruke det negative i livet sitt til noe positivt. Det positive er at han vil bruke sin historie til å bekjempe overgrep og vold mot barn.

Sammen utgjør vi en forskjell og håper dere blir med på reisen.

Med vennlig hilsen Bente og Olav

Mer om oss.

                            Silentstorm.no

                            Voldinærerelasjoner.no