Studentersamfunnets X-russefest

3. Mai 2018, 11:20 - 4. Mai 2018, 13:20

The BoX, Engene 12, 3015 Drammen

//NO
Det nærmer seg Mai, og mange lider av krampetendenser. Vi innviterer derfor til X-Russefest for å sparke i gang eksamensperioden!

Praktisk info:
Festen holdes i sammarbeid med The Box!
3. mai
Dørene åpnes kl. 20 og billettsalget i døren stenger kl. 23. Så du må enten kjøpe billett på forhånd, eller innen kl. 23 for å komme inn.
ID: 18 (leg plikt)


CC forhåndssalg:
Medlem: 50 Kr
Ikke-medlem: 100Kr
(nærmere info kommer)

CC i døren: 100kr
Studentbevis må vises i døren.
Det er lov å ha med én venn, student eller ei, men da må dere komme sammen.


Dette arrangementet er kun for studenter (+1) - INGEN STUDENTBEVIS, INGEN INNGANG!//EN
May is closing in, and many students are suffer from convulsions. We therefore invite you to the the "X-Russeparty" to kick-start the exam period!

Practical info:
The party is held in collaboration with The Box!
3rd of May
The doors open at 8PM and the ticket sale at the door will close at 23PM. So either get your ticket on the presale, or be there by 23PM to get inside.


CC presale:
Member: 50 NOK
Non-member: 100 NOK
(More info coming soon)

CC at the door:
100 NOK
StudentID must be displayed in the door.
It is allowed to bring one friend, student or not, but it is very important that you come together.

This event is for students only (+1) - NO STUDENT-ID, NO ENTRANCE!

Medlem

Ikke tilgjengelig

Ikke-medlem

Ikke tilgjengelig