Stor korkonsert

20. April 2018, 18:00 - 19:30

Sunde menighet, Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord


Denne kvelden blir det stor korkonsert i Sunde kirke med 4 kor og over 150 artister på scenen; hvert kor med egne innslag samt fellesopptreden. Korene er Sølvstrupene (Kristiansand), Kløverdam, Tasta Kvinns og Sangbrødrene. De 2 siste under ledelse av vår egen kirkemusiker Alexandra Orzechowska-Niedziela.

Billetter kr 100. Barn gratis.

Arr: Kulturutvalget i Sunde menighet, med støtte fra Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger kommune

Ticket 487639

Stengt