arrangementet ble avsluttet

KV-Leir i Solbukta 2.-3. juni