arrangementet ble avsluttet

Julekonsert i Immanuels kirke