Julejam

28. Desember 2019, 21:00 - 29. Desember 2019, 02:30

#HiSio, Sams senter, 5430 Bremnes

Me ønsker velkommen til ein skikkeleg tradisjonell Julajam på Hisio. Dette gleder me oss heise til. Då kan me få oppleve månge spennande nye og erfarne musikarar på same kveld!

Arvid Mikkelsen vert Jamvert denne kvelden og me har på plass piano, gitar, bass og trommer denne kvelden. Om du vil bidra med song eller spele noko, er du hjertelig velkommen. Det vert mulighet til å øve på forhånd saman med bandet.

For meir info ta kontakt med Arvid på mob: 99540755 og på mail: mikkemann@gmail.com

Ticket 807599 UTSOLGT