Introduksjon til Circling

15. August 2018, 18:30 - 21:30

Tantrasenteret i Oslo, Sagveien 28, 0459 Oslo

Circling er en praksis som sprer seg raskt! Dette er en arena der man kan trene på å være mer ekte med seg selv og andre, bygge dype relasjoner, få høre hvordan man oppleves av andre mennesker, bli mer empatisk, løse konflikter, og mye mer. Circling regnes ikke som behandling eller terapi, men fører ofte til vekst og læring.

Vi utforsker dybder og nyanser, gjennom tilstedeværelse i øyeblikket. Derfor kalles circling noen ganger for «Mindfulness 2.0», fordi det er en meditativ praksis i tillegg til å handle om å utvikle språk for abstrakte opplevelser.

Ved å ta god tid til å se nøyere på hva som skjer øyeblikk til øyeblikk i møte mellom seg selv og andre, mens det skjer, åpner det seg et vell av mulige ting å utforske.

Vi vil gå igjennom grunnleggende øvelser, og etterhvert sette dem sammen. Videre kommer vi til å snakke om de fem prinsippene som veileder praksisen.

Ordinær

Stengt

Student/lav inntekt

Stengt