I Have A Dream - Spring 2020

28. Februar 2020, 17:30 - 1. Mars 2020, 15:30

Energiverkstedet, Kongsgata 44, 4005 Stavanger

A seminar on HABITS, ROUTINES & MINDSET

Ever heard of this English proverb ?
'WHEN THERE IS A WILL, THERE IS A WAY'
I believe the opposite to be true as well.
'WHEN THERE IS A WAY, THERE IS A WILL''

I believe that when we are shown the way, the journey becomes easy... the 'WILL' shows itself from within.

My whole life has changed in every aspect as a result of this insight and i have therefore put together a program for high achievers - and those on their way.

The content provides a map that leads to peak performance in any field, and delivers a systematic approach to success in life and in business.

I HAVE A DREAM is a dynamic program that is designed to help participants find their passion and purpose.

The fundamental principles of the program are;

- To follow your dream and transform your life
- To OWN the moment, and OWN your life
- To identify your true potential and maximise it to an optimal level

The I HAVE A DREAM program provides tools for ;

- Increased FOCUS ( Through clarity of one's purpose)
- Changing HABITS ( Knowledge of how to replace old habits)
- Effective ROUTINES ( For staying in flow everyday )

* The program also provides a 'step by step' map with the art of setting goals and tools for managing one's time and energy.
In addition, all participants become eligible for further short/long term 1 to 1 mindset coaching with Ijhaz Mohideen after the seminar is completed.

The seminar will be conducted in English.

Price - 1499 KR - 999 KR ( Students/ unemployed)

Special Offer - Bring a friend/partner and get 30% off on the second ticket.

Here's a link to see a video of what you can expect from an 'I Have A Dream' weekend.
https://www.facebook.com/55188...
to know more about Zenergy Mindset Coaching ? .. Check out our page by clicking the link below.
https://www.facebook.com/Zener...

Ijhaz Mohideen is the creator of Zenergy Mindset Coaching, Stavanger - ‘follow you dreams, transform your life’.


He is a graduate in Leadership and motivational theory and a student of the philosophy of Yoga and Buddhistic psychology. His is also a trainer/mentor of ‘I Have A Dream’ peak performance coaching, mental training, and mindfulness, music, dance and juggling workshops. His passion is to help others discover their unique purpose and to be a guide in the process of fulfilling their destiny.

NORWEGIAN TEXT

Har du noen gang hørt om dette engelske ordtaket?
'When there is a will, there is a way'
Jeg tror det motsatte også er sant.
'When there is a way , there is a will'

Jeg tror at når vi blir vist vei, blir reisen lett ... 'VILJEN' viser seg innenfra.

Hele livet mitt har endret seg på alle aspekter som et resultat av denne innsikten, og jeg har derfor satt sammen et program for 'High Achievers' - og de som er på vei.

Innholdet gir et kart som fører til topp ytelse i alle felt, og gir en systematisk tilnærming til suksess i livet og i virksomheten.

I HAVE A DREAM er et dynamisk program som er utviklet for å hjelpe deltakerne med å finne sin lidenskap og formål.

De grunnleggende prinsippene for programmet er;
- Å følge drømmen din og forvandle livet ditt
- Å beherske øyeblikket, og beherske livet ditt
- Å identifisere sin potensialet og maksimere det til et optimalt nivå

Programmet I HAVE A DREAM gir verktøy for;

- Økt FOKUS (Gjennom klarhet om sin mål)
- Endring av VANE (kunnskap om hvordan du erstatter gamle vaner)
- Effektive RUTINE (For å holde deg i 'flow' hver dag)

* Programmet gir også et "trinnvis" kart med kunsten å sette seg mål og verktøy for å styre ens tid og energi.
I tillegg blir alle deltakere kvalifisert for ytterligere Mindset coaching med Ijhaz Mohideen etter at seminaret er fullført.

Seminaret vil bli gjennomført på engelsk.

Pris - 1499 KR - 999 KR (Studenter / arbeidsledige)
Spesialtilbud - Ta med en venn / partner og få 30% avslag på den andre billetten.

Her er en lenke for å se en video av hva du kan forvente av en'I Have A Dream' helg.
https://www.facebook.com/55188...
Vil du vite mer om Zenergy Mindset Coaching? .. Sjekk ut siden vår ved å klikke på lenken nedenfor.
https://www.facebook.com/Zener...

Ijhaz Mohideen er skaperen av Zenergy Mindset Coaching, Stavanger - ‘follow you dreams, transform your life’.

Han er utdannet innen ledelse og motivasjons teori og student i yoga filosofien og buddhistisk psykologi. Han er også trener/mentor for ‘I Have A Dream’ Peak Performance coaching, mental trening og mindfulness, musikk, dans og sjonglerings workshops. Hans lidenskap er å hjelpe andre med å oppdage sine unike formål og å være en guide i prosessen med å oppfylle sine skjebne.