Hvordan komme igang med en samlingsforvaltningsplan?

28. November 2019, 08:30 - 20:00

Radisson Blu, Hotellvegen, 2060 Gardermoen

Kursholder: Barbara Ida de Haan

Program

kl 08.30 - 09.00 kaffe og mingle

kl 09.00 - 09.30 Hvorfor trenger vi planer, hvilken planer og forankring av planverk i organisasjonen

kl 09.30 - 10.30 Innhold, involvering og ressurstildeling

kl 10.30 - 11.00 Beinstrekk og kaffepause inkl liten matbit

kl 11.00 - 12.30 Gjennomgang av alle kapitler som planer bør omfatte

kl 12.30 - 13.15 Lunsj

kl 13.15 - 14.30 Gjennomgang av alle kapitler som planer bør omfatte

kl 14.30 - 14.45 Beinstrekk og tepause

kl 14.45 - 15.30 Din personlige presentasjon av kurset til din ledergruppe basert på en mal