Gjennomslagskraft, hersketeknikker og personlighetstyper

9. Desember 2017, 00:00 - 10. Desember 2017, 16:00

Løkka helsesenter, Markveien 35b, 0554 Oslo


Opplever du at ulikheter og ubevisste mønstre og hersketeknikker hemmer din gjennomslagskraft? Søker kunnskap for å forstå hvordan du selv kan skape mer av det du ønsker deg på jobb eller hjemmbane?

På dette kurset får du unik innsikt i kunnskapen om karakterstrukturer. Du får ta del i praktisk utforskning av hvordan ulike karakterstrukturer utspiller seg og teste ut hvordan du kan møte disse konstruktivt gjennom å snu det du opplever som destruktive mønstre til utviklende utfordringer.

Billett

Stengt