Foreldrekurs

28. Oktober 2019, 18:00 - 21:00

Tune rådhus, Sarpsborg, Sarpsborg

Thomas J. Winther fra Curasenteret holder foreldrekurs.

Barns seksuelle utvikling, og hvordan forebygge at barn blir utsatt for overgrep.

Foredraget passer foreldre, og for alle som har eller omgås barn.

Mandag 28 oktober 18:00 - 21:00

190,- kr pr pers

Tune Rådhus, møterom Gandalf

Foredragsholder utdannet, barne- og ungdomsarbeider, barnevernspedagog, med videreutdanning i yrkesfaglig veiledning, rus/psykiatri, sexologi, videregående klinisk sexologi, tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, vold i nære relasjoner, og masterutdanning i familieterapi.