Flerkulturell Nowruz - Multicultural Nowruz

18. Mars 2018, 17:00 - 20:00

Cosmopolite Scene, Vogts gate 64, 0477 Oslo

(For English, scroll down)

Nowruz betyr ‘ny dag’ og er en nyttårstradisjon som feires av 300 millioner mennesker over hele verden (Svartehavsområdet, Balkan, Kaukasus, Vest-, Sentral- og Sør-Asia, og av Iran). Den er beskyttet som verdens immaterielle kulturarv av UNESCO: I samarbeid med våre søsterogranisasjoner inviterer vi NAYO dere til å oppleve Nowruz-stemningen i Oslo sammen med ulike Nowruz-feirende etniske grupper på Cosmopolite Hovedscenen 18. mars.

Markeringen er åpen for alle som ønsker å lære om en spennende nyttårstradisjon, bli kjent med nye mennesker og nyte skikkelig internasjonal atmosfære på Cosmopolite (Vogts gate 64, 0477 Oslo).

Billetter:

- Voksen: 100,-

- Barn (4-15 år): 50,- (2018 NAYO medlemmer gratis adgang / NAYO medlemskap her: https://goo.gl/2iVTV9

Prosjektet støttes av Frifond, Velferdstingets Kulturstyre, Oslo Kommune og Norsk Musikkråd.

Følg oss på Facebook!

Les mer om Nowruz her:

- UNESCO

- Wikipedia

===================================================================

ENGLISH:

Nowruz means 'new day' and is a New Year's tradition celebrated by 300 million people worldwide (The Black Sea basin, the Balkans, the Caucasus, Western Asia, central and southern Asia, and by Iran). It is protected as the world's intangible cultural heritage by UNESCO. In cooperation with our sister organizations, we, NAYO, invite you all to experience the real Nowruz synergy together with Nowruz celebrating nations at Cosmopolite in Oslo on March 18th.

The celebration is open to anyone who wants to learn about an exciting New Year tradition, getting to know new people and enjoying a proper international atmosphere at Cosmopolite (Vogts gate 64, 0477 Oslo).

Tickets:

- Adult: 100,-

- Children (4-15 years old): 50,- (2018 NAYO members free entrance) / NAYO membership here: https://goo.gl/2iVTV9

The project is supported by Frifond, SiO Welfare Council, Oslo Municipality and Oslo Music Council.

Join us on Facebook!

Read more about Nowruz:

- UNESCO

- Wikipedia

Voksen / Adult Ikke tilgjengelig
Barn (4-15 år) / Children (4-15 years) / Se info! Ikke tilgjengelig