arrangementet ble avsluttet

Fagseminar om unge lovbrytere, fengsling og forvaring av barn

Det Tverretatlige Teamet ved Ungdomsenhet Vest, Bjørgvin fengsel

Se arrangørens profil