Fagseminar om unge lovbrytere, fengsling og forvaring av barn

13. September 2019, 09:00 - 15:00

Magnus Barfot kinosenter, Magnus Barfots gate, 5015 Bergen

Det Tverretatlige teamet ved Ungdomsenhet Vest inviterer til dagsseminar i Bergen Kino. Vi har invitert sentrale fagpersoner på feltet til å snakke om innholdet i fengselstraffen for mindreårige,  psykisk helse, gjennoppretting av relasjoner og verdighet, ungdomskriminalitet i et nasjonalt perspektiv og forvaringsdømte barn.

Program

09:00     Velkommen ved det Tverretatlige teamet ved Ungdomsenhet Vest

09:05 Hilsen fra Bjørgvin fengsel, Ungdomsenheten

09:10          Ungdomskriminalitet ikke bare et hovedstads fenomen, erfaringer med samarbeid mellom Kommunalt                                 Barnevern og Ungdomsenheten. Jarle Nilsen, saksbehandler i Kristiansand Barnevern

09:50             Pause

10:00             Forebyggende arbeid i nasjonalt perspektiv, Christiand Stoutland, Politiinspektør, Politidirektoratet

10:40             Utfordringer ved vurdering av tilregnelighet av unge lovbrytere, Linda Grøning, Professor ved                                               kompetansesenter for sikkerhet og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus

11:20             Barn og forvaring: Kan forvaringsinstituttet for voksne uten videre «oversettes» til barn,                                                      Randi Rosenqvist; Rettspsykiater, Ila Fengsel og forvaringsanstalt

12:00             Lunch

12:45              Gjenopprettende virksomheter som reaksjoner på uønskede hendelser i Ungdomsenheten, Ida Hydle                                     Professor ved Norges arktiske universitet, og Åsmund Steine, Inspektør Ungdomsenheten

13:25              Pause

13:50              Barn, fengsel og musikkterapi, Kjetil Hjørnevik,Stipendiat og musikkterapeut Bjørgvin fengsel

14.30              Avsluttende panel med adgang til spørsmål til det Tverretatlige teamet

15:00              Slutt