EQ:2 - Sal og Scene 2020

Vårveien 9, 4319 Sandnes
10. Mars 2020, 18:00 - 20:00
Billetter 100,00 NOK - 150,00 NOK
Billetter 100,00 NOK - 150,00 NOK

Årets forestilling handler om gruppedynamikk. Hva skjer når vi mennesker kommer sammen i ulike grupper? Hvordan påvirker vi hverandre? Hvilken kultur skaper vi sammen? Hvilke mestringsstrategier settes i gang for å håndtere mekanismene i gruppa?

EQ-lab 2 sitt oppdrag er å analysere og veilede ulike skoleklasser som strever med hver sine utfordringer. Hvordan er det f.eks. for eleven som har sine sterkeste evner utenfor skolearenaen å gå i en klasse med høyt prestasjonspress? Hvor mye kan negativ stemning i en klasse sabotere for positive ideer og opplevelser som kunne vært med å løfte alle? Eller hvordan kan en “komme ut av skapet” som en særlig dyktig elev i en klasse hvor det er mest status å være bråkebøtte?

Vi ønsker å sette fokus på hverdagsopplevelser fra skolen som veldig mange elever kan kjenne seg igjen i. Håpet er at flere blir bevisste på hvilke mekanismer som virker i en gruppe, og vi vil formidle kunnskap om hvordan den enkelte kan være med å påvirke i positiv retning. EQ-laben 2 veileder både enkeltelever og de ulike klassene til å ta grep for å skape trygge, rause og trivelige klassemiljø.

Dere er hjertelig velkomne til å bli med inn i EQ2-labbens morsomme og meningsfulle univers!

Det blir kafe i etterkant av forestillingen.

Arrangementet ble avlyst

EQ:2 - Sal og Scene 2020

Vis detaljer
Vil du ha flere eventer?

Meld deg på her for å få et samlet event-utvalg på e-post