Den Bioenergetiske Kroppen og Gongen

16. April 2018, 19:00 - 21:30

Medisinsk yoga og mindfulness Oslo, Dronningens gate 23, 0154 Oslo


Velkommen til Gong opplevelse med Tor Arne Håve - yogalærer, gongmester og lydhealer. Du få oppleve en smaksprøve på bioenergetiske kroppsøvelser og gongbad.

Først gjør vi enkle kroppsøvelser hvor vi lytter til vår egen kropp gjennom pusten og stemmen. Øvelsene er rolige og kan passe for alle. Vi vil jobbe med kroppen på en måte slik at den finner trygghet og grunning. Det er en fin mulighet til å utforske deg selv.
Deretter blir det en lang gongbad.

Uttrykk fra tidligere workshop med Tor Arne: "Når vi kommer sammen for å skape liv blir det ofte en vakker, dyp og gledelig reise".

Opplevelseskvelden tar utgangspunkt i Bioenergetisk Analyse sin teori samt Tor Arnes egen erfaring med dette. Tor Arne bruker gonger, syngeboller , og andre instrumenter som er en del av det utforskende arbeidet med å finne fram til strømmer av liv i egen kropp.

Bioenergetiske øvelser kan gi deg:
Økt vitalitet, reduksjon av kroppslige spenninger og smerter og bedre kontakten med seg selv og andre.

Pris kr. 500
Påmelding: Du sikrer deg plass ved å betale billett.

Tor Arne har siden 2006 holdt på med Bioenergetikk både som en del av egenutvikling og som en del av en utdanning innen Bioergetisk analyse. Tor Arne har en bred bakgrunn fra ledelse og kursing av mennesker.Han har utviklet gode evner til å lytte inn og skape resonans med andre personer og grupper.
Han praktiserer yoga daglig og synger mantra og overtonesang. Han er opptatt av helhet og baserer sitt liv på prinsipper om ubetinget kjærlighet, glede, compassion og likeverd for alle levende vesener.

------------------------------------
Påmelding er bindende. Du sikrer deg plass ved å kjøpe billett.
Medisinsk yoga og mindfulnes Oslo forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Du får i så fall beskjed om kansellert event minimum 24 timer før eventet. Innbetalt beløp (utenom service gebyr) vil bli refundert.
Ved avmelding billett refunderes ikke, men kan overføres til en annen person. I spesielle tilfeller kan billett overføres til neste liknende event (forbeholdt om leidg plass), hver tilfelle vurderes separat.

Billett

Stengt