Circling-kurs: Kunsten å utforske

21. August 2019, 18:30 - 21:30

Tantrasenteret i Oslo, Sagveien 28, 0459 Oslo

Velkommen til Circling-kurs!

Kveldens tema er kunsten å utforske. Spørsmål som kommer fra ekte nysgjerrighet bidrar til at andre føler seg sett og verdsatt, og skaper ofte engasjerende samtaler. I kveld vil vi ha et spesielt fokus på å styrke kontakten med egen nysgjerrighet. I tillegg vil vi utforske hvordan ulike typer spørsmål kan bidra til å skape mer nærhet og tillit i relasjoner og mer innsikt i deg selv og andre.

Circling er en gruppebasert mindfulness-praksis hvor vi sammen utforsker det som skjer i øyeblikket. Ved å ta god tid til å se nøyere på små nyanser og dybder åpner det seg et vell av mulige ting å utforske. Mange opplever at Circling bidrar til økt innsikt i seg selv og andre, styrket evne til å stå i krevende følelser og økt empati og evne til å relatere til andre mennesker. Fordi Circling har fokus på å være med det som er, inviteres alle til å komme slik de er og være seg selv.

Kurset er lagt opp slik at alle kveldene passer for alle, uansett om du er nybegynner eller erfaren. Man kan delta på hele serien, men det er også åpent for å komme på enkeltkvelder. For full oversikt over datoer og tema se https://bit.ly/2MfdSqH.