Akuttkurs (1.-4. studieår) - AMGs kurshelg i Poznan- Søndag

29. April 2018, 08:30 - 17:00

Bukowska 70, 60-812 Poznań

AMGs grunnleggende akuttkurs stiller ingen krav til forkunnskaper og passer for deg som vil bli tryggere på å håndtere akutte skader og sykdom. Kurset gjør deg både i stand til å møte situasjoner uforberedt på fritiden hvor det stilles en forventning til deg som helsepersonell at du vet hva du skal gjøre, og ellers hendelser i din arbeidshverdag og tidlige karriere i helsevesenet.

Her får du en introduksjon til grunnleggende førstehjelp, akuttmedisinsk undersøkelsesmetodikk (ABCDE) og basale behandlingstiltak med og uten utstyr tilgjengelig.

Etter en fullført kursdag vil du eksempelvis være i stand til å raskt vurdere om pasienten din er kritisk syk eller skadd, håndtere en bevisstløs pasient, effektivt stanse en blødning, gjenkjenne symptomene på hjerneslag og hjerteinfarkt, kjenne til grunnprinsipper ved håndtering av alvorlig skade og mye mer.

Kursdagen vil i all hovedsak bestå av praktiske øvelser, med følgende hovedinnhold:

– ABCDE prinsippet inkludert basale tiltak
– Spesielle utfordinger med akuttmedisin utenfor sykehus
– Praktiske scenarioøvelse

Vi kan love en dag fylt av spenning og moro, hvor du lærer å takle situasjoner det bare er et tidsspørsmål før du havner i.


Lunch er inkludert i prisen.

Nmf/ANSA medlem

Stengt

Ordinær

Stengt