eventet sluttede

Vi som älskade varandra så mycket (SE) /supp: Monograf