Bokbad med debutant Kenneth Moe

31 mar 2016 kl. 18:00 - 19:30

Chateau Neuf - Det Norske Studentersamfund, Slemdalsveien 15, 0369 Oslo

Kenneth Moe er et forfatternavn verdt å merke seg. I vår ble han nominert til den jeve Tarjei Vesaas' debutantprisen for kortromanen Rastløs. Rett etter var han én av fire forfattere som turnerte NRKbok med manifester om hvorfor de skriver.

BokTorsdag inviterer derfor til bokbad med debutantforfatteren!

Litt om Rastløs:
Historien fortelles som en enveisdialog fra en mann som lever et liv bak fire vegger og med søppel omkring seg, til kvinnen han ble avvist av. Han skriver med et mål om å oppnå en ny forståelse av sin egen ensomhet.

I denne enveisdialogen avdekkes det tanker om det håpløse ved å oppleve kjærlighetsbrudd, om lengsel og handlingslammelse.

Maria Vonen er ordstyrer for kvelden. Hun er redaksjonsmedlem i BokTorsdag. Bokbadet med Kenneth Moe er hennes første arrangement.

BokTorsdag er Kulturutvalgets litteraturredaksjon, og tar opp store og små problemstillinger knyttet til litteratur og samtidslitteratur. BokTorsdag arrangerer alt fra bokbad og slampoesi, til kritiske intervjuer og samtaler.

Sted: Biblioteket